Lilypie Kids Birthday tickers Lilypie Kids Birthday tickers Lilypie Kids Birthday tickers Lilypie First Birthday tickers Lilypie Angel and Memorial tickers Lilypie Angel and Memorial tickers

Världsprematurdagen - triss i prematurer

Den 17 november varje år är det hjältarnas dag. Deras egna dag. Det firar vi med färgen lila!

Var 30:e sekund dör ett prematurt fött barn. I världen.Men 75% av dödsfallen går att förhindra.

Här i Sverige har vi en prematurvård i världsklass där 80% av de barn som föds med en födelsevikt under 1000g överlever.
Men det räcker inte.
Många av de som överlever får skador som hade kunnat förhindras. Många av de som överlever möts av fördomar i skolor, barnomsorg och vardag. Många av de som överlever får inte den hjälp och stöttning de har rätt till. Många av de föräldrar till barn som överlever får aldrig hjälp att bearbeta sitt trauma. 20% av de barn som föds med en födselvikt under 1000g dör trots att vården är bra.

Neonatalvården KAN förbättras. Den BEHÖVER förbättras.
Just DU kanske aldrig behövt uppleva kaoset och skräcken kring en prematur förlossning. Du kanske inte känner någon som bott veckor, månader eller år på sjukhus med sitt lilla barn. Sitt pyttelilla barn.
Du kanske aldrig upplevt våndan hos en prematurförälder. Du kanske aldrig har behövt se en dopklänning som tillochmed är för liten för barnens dockor. Du kanske aldrig behövt vaka vid en kuvös - dag ut och dag in. Du kanske slipper.
Men för alla dem som HAR kämpat för sitt liv, och för alla dem som komma skall -
Vill jag att du sänder en tanke.
Och du som har möjlighet - var med och förbättra. Hjälp till. GÖR NÅGOT.
Många vet inte om det - eller har aldrig slagits av tanken. Men precis som rosa bandet, finns prematurbandet.
Det finns även flera olika fonder som stöttar just vården av prematurt födda barn.
Nedan följer en lista över dessa.

Prematurföreningen Mirakel:
Swish 123 554 3079
Bankkonto 123 138 167-2

Svenska Prematurförbundet:
Du kan ge ett bidrag via sms,
Sms:a PREMATURFEMTI till 72456 för att skänka 50 kr.
Sms:a PREMATURHUNDRA till 72456 för att skänka 100 kr.
Bankgiro: 502-1514
Skriv ditt namn och din adress i meddelandefältet. Vid gåvor över 100 kr skickar vi ett fint gåvobevis till dig.

Stiftelsen Tummeliten:
PG 90 04 91-2

Lilla Barnets fond:
SMS 50kr, skicka "lillabarnet" till 72901
Swish 1234 701 280

Prematurbandet köps hos
pytteliten.net och kostar 50kr

I Sverige föds ungefär 6000 barn för tidigt varje år, cirka 6% av alla barn som föds levande. I resten av världen varierar det runt 5-7%.
Det är betydligt vanligare att tvillingar, trillingar och fyrlingar föds för tidigt. År 2005 föddes t ex 43% av alla flerlingar för tidigt, men endast 5% enlingar, enligt Socialstyrelsens statistik.

Det finns många olika skäl till att barn föds för tidigt.
Ibland sätter förlossningen igång tidigt av sig själv, och ganska ofta går det inte att ta reda på orsaken.
Ibland behöver ett barn komma ut tidigare för att det inte mår bra i magen, och beroende på graviditetsveckan och på hur mamma och barn mår får man sätta igång en förlossning (inducera) eller göra ett kejsarsnitt.
Det går inte att sätta igång en förlossning hur tidigt i graviditeten som helst och barnet kan må bättre eller sämre av olika förlossningsmetoder, så läkaren måste väga för- och nackdelar mot varandra i varje enskilt fall. Några exempel på orsaker till prematurfödsel kan vara:
*Annorlunda form på livmodern
*Blödningar
*Cervixinsufficiens (svag livmodertapp)
*Diabetes hos mamman
*Dålig funktion hos moderkakan, dåligt flöde i navelsträngen
*Eklampsi (kramper på grund av preeklampsi)
*Flerbörd (tvillingar, trillingar, fyrlingar osv)
*För lite fostervatten
*För tidiga värkar (ofta vet man inte varför)
*Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)
*HELLP-syndrom
*Infektion hos barnet eller mamman
*Kromosomrubbningar (ev med missbildningar) hos barnet
*Moderkaksavlossning
*Placenta praevia (föreliggande moderkaka)
*Sjukdom hos barnet
*Tidig vattenavgång (PROM, läckande fostervatten)
*Tillväxthämning

Som mamma kan man oftast inte förhindra en prematur förlossning.
Läkarvetenskapen vet inte riktigt vad komplikationer som preeklampsi, tillväxthämning eller för tidiga värkar beror på, och därför vet man inte heller hur man skulle kunna förhindra dem.
Ibland kan man förhala förlossningen ett tag genom vila, kanske till och med strikt sängvila, men ibland har för tidig födsel inget med sådana yttre faktorer att göra.
Rent generellt är det bra att lyssna på kroppens signaler, vila när man blir trött och söka vård om man mår dåligt, får smärtsamma sammandragningar eller om vattnet verkar ha gått för tidigt.

Överlevnaden hos prematurer har ökat mycket de senaste decennierna. Någonstans runt vecka 22+ går den definitiva gränsen just nu (statistik från år 2008), dvs det har hänt i enstaka fall att barn klarat sig så tidigt men inte tidigare. Av dem som föds i vecka 23+ överlever ungefär vartannat barn (ca 50%), och bland födda i vecka 28+ överlever fler än nio av tio (mer än 90%).
Att barnen dör beror ibland på medfödda fel, ibland på att de inte klarar av vården (t ex för att lungorna inte är tillräckligt utvecklade för att orka med respiratorvård) och ibland på infektioner eller andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg är att statistiken inte säger något om det enskilda barnet.

De flesta barn som fötts för tidigt blir numera i stort sett friska, speciellt de som fötts i vecka 28+0 senare. Förr var det vanligt med allvarliga problem hos prematurer, men vården föår har man uppm att andelen barn med koncentrationssvårigheter och s k bokstavsdiagnoser, är högre bland för tidigt födda, och vad det beror på vet man egentligen inte.
Rent generellt ärrisken för framtida problem av något slag mindre ju senare barnet fötts, barn födda i vecka 32+0 eller senare är i stort sett lika friska som fullgångna barn efter ett par år. Från början är barnen ibland mer infektionskänsliga än andra barn. I listan här nedan finns exempel på några problem som barn som fötts för tidigt kan ha kvar efter vårdtiden.

*Cerebral pares (CP)
*Hjärtfel (ductus, ovala hålet etc)
*Infektionskänslighet
*Koncentrationssvårigheter
*Lungproblem (BPD, astma etc)
*Mat- och sväljsvårigheter
*Problem med perception/kognition
*Synfel (ROP, närsynthet etc)
*Problem med hörseln

Rafael föddes den 4 november 2010 i vecka 37 (36+3).
Han är idag 6 år gammal och fullt frisk, endast tillväxthämmand.
Rafael vägde 2832 gram när han föddes och var 46cm lång.

Silas föddes den 14 oktober 2013 i vecka 29 (28+0).
Han är idag 3 år gammal och har RS relaterad astma.
Silas vägde 1270 gram när han föddes och var 44 cm lång.

Saga-Vilhelmina föddes den 1 juli 2016 i vecka 35 (34+4).
Hon är idag 4 månader gammal och fullt frisk.
Saga-Vilhelmina vägde 2215 gram när hon föddes och var 44 cm lång.

Så sänd en tanke till en liten hjälte och låt idag vara deras dag.
Våra tappraste, modigaste och minsta medborgare.

Idag är dagen lila.

Kommentarer :

#1: Evanessè {familjeliv, hälsa & humor}

Å så fin sammanfattning om allt, underbart! Och kul att läsa lite mer om dina småttingar. Vad säger de om Silas rs-astma? Växer han ifrån den? Vår dotter fick förkylningsastma men den växte hon ifrån. Det är inte samma sak och hon är inte för tidigt född, men jag tänkte om det var samma.

Svar: Jag tror att det kan vara samma princip! 😊
Han brukar få det på vinterhalvåret och än har det inte kommit ✊🏼✊🏼✊🏼!
Så min förhoppning är att det vuxit bort redan nu. Både förra året och året innan blev han väldigt dålig och fick joja in och ut på sjukhus :)
Skönt att hon slapp 😸
Rebecca Hoseia

skriven
#2: Anonym

I januari 2013 var han född i v.39+2? Har det ändrats?

Svar: Japp :) det som ändrats är att jag krävt ut kopior på förlossningsjournal på alla barnen. Där finns flera saker jag tyckt mig minnas men som inte stämmer överens i journal :) att som sextonåring föda barn i ett främmande land efter en lång tid på sjukhus ger ett förklarligt trauma och en förlossningsrädsla jag fått kämpa med under de andra barnens förlossningar :).
Kul att du är en sån aktiv följare!
Rebecca Hoseia

skriven

Kommentera inlägget här :